Въвеждане на данни - VERRA въглеродна програма

Въвеждане на данни - VERRA въглеродна програма

Основна информация

Две имена (представител)
Две имена (представител)
Име
Фамилия

Информация за стопанството

0

От площите под аренда, колко декара са с договори за следните периоди?

КОНТАКТИ НА АГРОВАР

Борис Коев

Експерт по земеделие и консервационни практики

0887911186

bk@agrovar.bg

Константин Харалампиев

Експерт по програма за генериране на въглеродни кредиити

0898789938

kh@agrovar.bg

Кристиян Панайотов

Експерт по почви, лабораторни дейности и анализи

0889318878

kp@agrovar.bg