Калкулатор Метакултури

Направете своят микс покривни култури, вижте ефекта на всеки един вид.

MetaCrops Калкулатор

Почвени особености

Структура на почвата
Цвят на почвата
Киселинност на почвата

Климатични особености

Вид климат
Температурни амплитуди
Цели на покривната култура

Изберете 3 покривни култури ( за предпочитане от всяка категория по 1)

Бобови
Житни
Кръстоцветни
Други Широколистни

Данни за контакт

Две имена
Две имена
Име
Фамилия
Информирано съгласие