Покривните култури и влиянието им върху почвата – споделен опит (I част)

Покривни култури, Полезна информация

Как три различни микса от покривни култури влияят върху почвата, разказва Борис Коев

Как покривните култури влияят на почвата? В две поредни статии, част от съвместната рубрика на Агри.БГ и специалиста по покривни култури Борис Коев, споделяме опит с отглеждане на три различни микса от покривни култури и тяхното влияние върху почвата. Опитът е проведен през сезон 2020-2021 г. в русенското село Тръстеник.

“Когато говорим за покривни култури, акцентът е основно върху почвата – какви проблеми трябва да адресираме и кои видове растения са подходящи за целта. Също така е необходимо да съобразим, както сеитбообращението, така и микроклиматичните условия на съответните полета”, обяснява Борис.

Първоначален анализ на почвата и заложени цели

Опитът с трите микса покривни култури започва с първоначален анализ за състоянието на почвата, който цели да събере подробна и актуална информация, необходима за определяне както на проблемните функции на почвата, така и на подходящи видове растения.

При анализа са изследвани механичният състав, съдържание на органичен въглерод, специфична електропроводимост и почвена реакция PH. Почвените проби за първоначалния анализ са взети на 5 юни 2020 г.

Почвите са с умерено алкално PH – 7,8, относително средно съдържание на органична материя – 2,65%. Почвеният тип по отношение на механичния състав е песъчливо-глинеста почва.

Сеитбооборотът на полето включва предходна култура пшеница и следваща култура – царевица.

До момента полето е било на оран, по конвенционална технология. Поради спецификата на следорния слой, както и резултата по отношение на механичен състав и специфична електропроводимост, се залага и първата цел – подобряване структурата на почвата.

Тъй като алкалната реакция на почвата определя усвоимостта на жизненоважни елементи за следващата култура – царевица (като фосфор, цинк, манган, желязо и други), е важно да бъде акцентиран. Ето защо следваща приоритетна цел е подобряване цикъла на минералите.

Цели на опита са да се изследват също няколко консервационни практики – покривни култури, минимални обработки, директни сеитби; мулчиране и ефективност от химично и механично терминиране на покривните култури, мулчиране и т.н.

Заложени миксове и сеитба на покривните култури

В опита са заложени три микса покривни култури, като един от тях е разделен на инокулирани и неинокулирани семена. Миксовте са балансирани между житни, кръстоцветни, бобови и други широколистни.

Микс 1 – овес, детелина, фий, ряпа, просо, слънчоглед – инокулирани
Микс 2 – овес, детелина, грах, репко, кориандър, слънчоглед – инокулирани
Микс 3 – ръж, детелина, грах, фий, бял синап, силажно сорго, кориандър – инокулирани и неинокулирани

Семената на овес, ръж и кориандър са инокулирани с микоризни гъби, а детелина, фий и грах – с азотфиксиращи бактерии.

Покривните култури са засети директно в пшеничното стърнище със сеялка с дискова секция. Преди сеитбата не са правени други почвообработки. Сеитбата е извършена на 1-ви октомври 2020 г., а дъжд на 2-3 октомври провокира поникването на семената още на следващата седмица.

В миксовете, предвид датата на сеитба, подбрахме измръзващи и презимуващи култури в различни комбинации и норми. Всеки от миксовете засяхме на площ от около 25 дка, посочва Борис Коев.

Важно е да се отбележи, че поради късната сеитба, особено чувствителните на ниски температури култури, не изникват (слънчоглед, силажно сорго, просо).
Очаквайте продължението на материала, за да разберете повече за:

  • Развитието и терминирането на миксовете покривни култури
  • Сеитбата на основната пролетна култура – царевица
  • Основните показатели при последващите почвени анализи и изводите за допуснатите грешки и ползите от покривните култури, приложени в опита!