Slide

Години наред наблюдаваме как климатичните промени и конвенционалните практики бавно тласкат земеделските производители към загуба на почвено плодородие и финансова несигурност. Създадохме Агровар с ясното съзнание, че трябва да променим тази посока.

ЗАЩИТИ

Защитете вашите почви от ерозия, загуба на органична материя и минерали

ПОДОБРИ

Подобрете обмяната на вещества, почвената структура и биоразнообразието на вашите почви

ПОВИШИ

Повишете плодородието на вашите почви и финансовата устойчивост на вашето стопанство

Имате нужда от помощ с покривните култури?

Често задавани въпроси

Какво представляват покривните култури?
Покривните култури или още наричани междинни култури са растения, които обикновено се засяват между двете основни култури. Те не се реколтират, а продължителното им използване увеличава потенциала на полетата за постигане на по-високи добиви.
Покривните култури могат да покрият изискванията по схемите за подпомагане на екологично насочени площи.
Какви са ползите от използването на покривни култури?
Използването на покривни култури е практика, която доказано носи на вашите полета множество ползи.
Те доказано помагат за: подобряване на почвената структура, защитаване на почвата от ерозия, задушаване на плевелите, запазване на почвената влага, както и за увеличаване наличността на усвоими форми на микро и макро елементи от растенията.
Какви са ползите от засяването на микс от семена, спрямо използването на една култура?
Всяка една покривна култура, използвана самостоятелно, може да допринесе за множество ползи, а правилното комбиниране на няколко вида покривни култури повишава тяхната цялостна ефективност.
Какво е важно да знаем при избор на покривни култури?
Необходимо е да съобразите няколко основни фактора при избор на подходящи покривни култури за вашето поле.

Първо е необходимо да определите целта, с която ги използвате, например дали искате да увеличите органичната материя, да предпазите почвата от ерозия, да добавите азот в нея или др.

Необходимо е да вземете предвид както сеитбооборота, така и климатичните особености на региона.

Как да определим целите си, за да изберем подходящи покривни култури?
Определянето на целта винаги е отправна точка при избора на покривни култури. За да дефинирате точно и ясно целите си е необходимо първо да познавате текущото състояние на вашата почва, както и нейните характеристики и особености.

Например, ако вашата почва е бедна на азот, то вашата цел несъмнено ще бъде да изберете подходящи покривни култури, чрез които да увеличите неговото количество.

Правилното дефиниране на целите при използване на покривни култури е ключът за постигане на оптимални резултата.

Кои са най-подходящите покривни култури?
Изборът на подходящи култури винаги трябва да е съобразен с основните цели, състоянието на почвата и климатичните особености, в които те ще се развиват.
Кога е най-подходящият период за засяване на покривни култури?

Изборът на подходящ момент за засяване на покривните култури е от ключово значение за тяхното оптимално развитие. Правилното време на засяване ще предотврати осеменяването както на покривните култури, така и на поникналите плевели.

Препоръчваме да се избягват периоди за засяване с много ниски температури, както и такива с продължително засушаване.