Присъединете се към фермерите, печелещи от въглеродни сертификати всяка година!

Ние стимулираме регенеративното земеделие, като предлагаме първата национална програма в ЕС за сертифициране на въглеродни сертификати от най-големият екологичен рестър в света VERRA.

Запиши се сега

AGROVAR CC

Как можете да подобрите своя въглероден отпечатък?

Намалени почвени обработки

Интегриране на покривни култури

Подобряване на сеитбообръщението

Намаляване използването на химични торове и пестициди

Пасищно отглеждани животни

Агролесовъдство - разсаждане на дървета и храсти около и/или между културите

(ветрозащитни пояси)

Намаляване на енергийните нужди на стопанството

(напр. гориво)

AGROVAR CARBON ВЪВ ФАКТИ

Записани стопанства до момента

Записана площ в програмата

Потенциално спестени емисии на парникови газове на годишна база: ~60,000 автомобила*

Какви са базовите изисквания за записване ?

За да се регистрирате във въглеродната програма е нужно да прилагате или да имате желание да започнете да прилагате една или комбинация от следните практики:

 • Използване на покривни култури
 • Намаляване употребата на неорганичните торове и препарати за
 • растителна защита
 • Намалени обработки на почвите
 • Диверсифициране на сеитбооборота
 • Инкорпориране на пасищни животни
 • Устойчиво управление на водните ресурси (напояване)

Административни изисквания:

 1. заявените площи в програмата трябва да са собственост на стопанството и/или под аренда за поне 5 години
 2. от зоната на обозначените площи не трябва да са премахвани местни екосистеми през 10-годишния период преди началната дата на проекта
 3. зоната на проекта не може върху блатиста зона
 4. ще бъдете помолени да предоставите годишни почвени проби, които ще помогнат за точността на въглеродната програма за здраве на почвата

Какво получавате от

Допълнителни приходи

Възможност за допълнителни приходи

Индикативни стойности:

 • Генериране на въглеродни сертификати от 1 до 5 бр. за 1 хектар
 • Цена на въглероден сертификат от 30 до 35 EUR
 • Стойност на дка: от 3 до 17.50 EUR

Преференциални условия

Преференциални условия за услуги, семена и продукти, предлагани от АГРОВАР СС ООД. Ние предлагаме иновативни решения за регенеративно земеделие извън обхвата на въглеродната програма. Възползвайте се от:

 • Селекция от покривни култури
 • Специални оферти за почвени анализи
 • Селекция от продукти за регенеративно земеделие

Техническа помощ

Техническа помощ при преход от конвенционално към регенеративно земеделие или при подобряване практиките в стопанството.

Нашите специалисти ще Ви помогнат:

 • консултации за регенеративно земеделие
 • съвети за продукти и техника

Свържете се

Имате въпроси относно записването или имате нужда от помощ с въглеродната ни програма  – свържете се с нас на:

help@agrovar.bg
Пон – Пет @ 10:30 – 17:30

 

СЕРТИФИЦИРАНЕ VERRA

АГРОВАР е първата компания в ЕС, която започва проект за сертифициране на въглеродни кредити от VERRA.

Една от целите на проекта е фермерите да генерират въглеродни кредити от регенеративни земеделски практики, в съответствие със стандартите и методологиите на VERRA. В момента VERRA е най-големият екологичен регистър в света и световен лидер в подпомагането за справяне с глобалните екологични и социални предизвикателства. VERRA разработва и управлява стандарти, които помагат на частния сектор, държавите и гражданското общество да постигнат целите си за устойчиво развитие и действия в областта на климата. VERRA катализира измерими резултати чрез стимулиране на широкомащабни инвестиции в дейности, които намаляват и предотвратяват емисиите и защитават природата – като регенеративно земеделие!

www.verra.org