ЗА НАС

АГРОВАР е агротехнологична компания с мисия да оптимизираме регенеративните земеделски практики с AI дигитална технология.
СОФТУЕР ЗА ПОКРИВНИ КУЛТУРИVERRA ВЪГЛЕРОДНА ПРОГРАМА

 AGROVAR CC

За проектът АГРОВАР

Компаниите, които са новатори в индустриите си и разрушават статуквото на стандартитните бизнес модели, са родени от нуждата за промяна. Промяна на целите, промяна на инструментите за развитие и фокус върху разрешаването на конкретни проблеми.

Години наред наблюдаваме как климатичните промени и конвенционалните практики бавно тласкат земеделските производители към загуба на почвено плодородие и финансова несигурност. Създадохме Агровар с ясното съзнание, че трябва да променим тази посока. Вярваме, че опазването и подобряването на почвените ресурси, е алтернативата, от която Земеделието се нуждае, за да се справи с назряващите вече няколко десетилетия проблеми. С подкрепата на десетки фермери разработваме нови технологии и конкретни решения, които адресират борбата с почвената ерозия, подобряване обмяната на вещества и повишаване финансовата устойчивост на земеделските стопанства.

Нашата мисия

Нашата мисия е да комбинираме силата на устойчивото земеделие и дигиталните технологии да помогнем на земеделските производители да подобрят здравето на почвите, рентабилността на стопанствата и качеството на продукцията си.