Метакултури – бял синап, лечение за всяка почва

Покривни култури, Полезна информация

Метакултури – бял синап, лечение за всяка почва

Белият синап (Sinapis alba) е едногодишна пролетна култура от семейство Кръстоцветни. Предполага се, че произхожда от Средиземноморският регион, като семената му се използват в хранително вкусовата промишленост, а растението за фураж или зелено торене. 

Белият синап имат потенциал да отделят съединения (ексудати) или метаболити (като глюкозинолат), които действат като биотоксини срещу бактерии, гъбички, насекоми, нематоди и плевели.

Добре развитата му коренова система има благоприятен ефект върху цикъла на минералите. Ефективно извлича хранителни вещества от долните почвени слоеве и увеличава тяхната достъпност в коренообитаемия почвен слой. 

Сравнително адаптивна по отношение на високи температури култура, белият синап се характеризира с бързо поникване и развитие, засенчва почвата, като по този начин я предпазва от ерозия (особено ветрова). Измръзва през зимата, а натрупаната биомаса е отличен сидерат, който в процеса на изгниване, насища почвата с фосфор, сяра и азот. 

 

Ползи като покривна култура
Повишаване на органичната материя
★★★
Задушава плевелите
★★★★
Подобряване на структурата
★★★
Климатични свойства
Минимална температура на поникване
7oC
Топлоустойчивост
★★★
Резистентност към слани
★★