Метакултури: Фацелия – нектар за почвеното плодородие

Покривни култури, Полезна информация

Метакултури: Фацелия – нектар за почвеното плодородие

Фацелия (Phacelia Tanacetifolia) е едногодишна широколистна култура – изключително предпочитано растение за паша на пчелите, заради силния си аромат и висококачествен нектар и полен. 

Като покривна култура, фацелията отлично разрохква и подобрява структурата на почвата чрез гъстата си коренова система –  един основен корен с много разклонения. По този начин се подобрява аерацията и водопропускливостта на почвата.  

Коренът образува арбускуларни микоризни асоциации, при които си взаимодейства с някои видове полезни гъби. В резултат на това, се улеснява трансферът на минерални хранителни вещества (като фосфор, калий и други) от растението.  

Фацелията се развива сравнително бързо, особено при наличие на влага, което спомага за потискане на плевелите, както и за контрол на почвената ерозия. Може да презимува при много меки зими, но продължителната слана обикновено убива растението. 

Адаптира се към добре аерирани почви с широк спектър на почвената реакция (pH) – от 6.4 до 8.6. 

Фацелията има добър потенциал за паша на животни и производство на сено.

Ползи като покривна култура
Подобрява цикъла на минералите
★★★
Задушава плевелите
★★★
Подобряване на структурата
★★★
Климатични свойства
Минимална температура на поникване
5oC
Устойчивост на високи температури
★★
Устойчивост на слани
★★★