Метакултури – Фий, ефикасен и надежден помощник

Покривни култури, Полезна информация

Метакултури – Фий, ефикасен и надежден помощник

Фий (Vicia sativa) е едногодишна култура от семейство Бобови. Високото съдържание на протеин, минерали и въглехидрати го прави отлична фуражна култура за животновъдството. Биомасата от фий може да се използва като фураж, паша, силаж или сено, а семената са високопротеинов източник за преживните животни.

Фият е отличен азотфиксатор, благодарение на способността си да изгражда симбиоза с азотфиксиращите бактерии Rhizobium sp. Това го прави  много добър предшественик за всяка култура. Той е изключително конкурентен срещу плевелите. Бързо произвежда биомаса, а структурата на кореновата  система го прави отличен избор за комбиниране с други покривни култури, насочени към подобряване на почвената структура.

Когато се терминира късно (април-май), синьо-лилавият цвят на фия привлича полезни опрашители.

Въпреки че е пролетна култура, фият е с добра студоустойчивост и успява да презимува, когато расте заедно с други презимуващи култури, като ръж, тритикале и репко. Толерантен е на пролетни слани и продължително засушаване.

 

Ползи като покривна култура
Защитава от ерозия
★★★★
N-фиксация
★★★
Подобряване на структурата
★★★
Климатични свойства
Минимална температура на поникване
6oC
Суша
★★★
Резистентност към слани
★★★★