Метакултури – Черен овес, доказан в тежка категория почви

Черният овес (avena strigosa) е едногодишна пролетна култура от семейство житни (Poaceae). Произхожда от Иберийският полуостров (Португалия и Испания).Основно се отглежда в Южна Америка, заради високата си продуктивност, както на зелен фураж така и на зърно. За разлика от обикновения пролетен овес, черният овес брати по-силно и е по-студоустойчив.

Черният овес притежава редица уникални за почвата качества и е често използван компонент в миксове покривни култури. Той брати интезивно, а плътната му коренова система успява да подобри структурата дори и на много тежки почви с високо съдържание на глина. Черният овес може да произведе количество биомаса доближаваща се до тази на ръжта, а по-високото съдържание на минерален азот в растителните остатъци благоприятства по-лесното му разграждане в почвата. Открито е, че черният овес може да абсорбира и пречиства почвата от някои тежки метали като кадмий (Eustaquio Junior et al., 2010; Uraguchi et al., 2006), Устойчив е на болести и някои нематоди, като често се използва за прекъсване на цикъла на патогените.

Черният овес е високо толерантен към силно кисели и тежки почви. Устойчив е на слани и може да се използва, както в летни, така и в зимни миксове покривни култури.

Ползи като покривна култура
Повишаване на органичната материя
★★★★
Задушаване на плевелите
★★★★★
Подобряване на структурата
★★★★★
Климатични свойства
Минимална температура на поникване
8oC
Суша
★★★
Преовлажняване
★★★

MetaCrops Калкулатор

Please select a valid form