Метакултури – Ряпа, резервоар за минерали

Покривни култури, Полезна информация

Метакултури – Ряпа, резервоар за минерали

Бялата фуражна ряпа (Brassica rapa) е дълбоко вкоренена покривна култура от семейство Кръстоцветни. 

Бързият ѝ растеж осигурява бързо покритие на почвата за защита от ерозия и задушаване на плевелите. Дебелият и дълбок корен на ряпата намалява уплътняването на почвата, както на повърхността, така и в дълбочина.

Като представител на семейство Кръстоцветни, ряпата има много положителен ефект при химическите процеси в почвата като подобрява достъпността на минералите в коренообитаемия слой. Чрез корена си тя извлича азот, сяра  и други минерали  от дълбочина, задържа го чрез биомасата си, а след края на вегетацията, азотът става достъпен за основната култура. 

Ряпата се използва за контрол на различни видове бактерии, гъбички, насекоми и нематоди.

Освен като покривна култура, тя е подходящ фураж за животновъдството.

Ползи като покривна култура
Повишаване на органичната материя
★★★★
Задушава плевелите
★★★
Подобряване на структурата
★★★
Климатични свойства
Минимална температура на поникване
5oC
Сухоустойчивост
★★★
Студоостойчивост
★★★★