ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЧВЕНАТА БИОЛОГИЯ

За оптимизиране на земеделските практики, подобряване на здравето на почвата и осигуряване на устойчивост.

AgroVAR е ексклузивен представител на BIOMEMAKERS

Превеждаме сложната почвена информация в познание и разбиране на процесите на почвеното здраве и плодородие.

Biome Makers е глобална технологична компания с мисия да даде възможност на фермерите по цял свят да възстановят здравето на почвата.

Уникалната технология BeCrop® декодира сложността на биологичните взаимодействия в почвата. Чрез портфолиото от продукти и услуги BeCrop®, Biome Makers анализират функционалните системи на всяка почва, навсякъде.

Нашите експерти измерват и дигитализират взаимодействията на организмите в почвата, за да определят въздействието на вложените материали и приложените практики върху биологията на почвата.

I

Клиенти в повече от 40 държави

I

Над 35,000 изследвани проби

I

Най-голямата таксономична база данни_над 14 млн.микроорганизми

I

Калиброване за повече от 122 култури

BeCrop® е глобалният стандарт в микробиологичното изследване на почвата, предоставен ви от Agrovar & Biome Makers.

Технологията на изследване е базирана на геномен ДНК анализ на почвения микробиом. Благодарение на най-голямата в Света таксономична база данни от микроорганизми и чрез „Машинно обучение“, BeCrop идентифицира, както наличните организми във вашите почви, така и тяхното взаимодействие.

BeCrop® предоставя удобни за потребителя доклади с полезна информация. С тяхна помощ производителите и консултантите могат да подобрят операциите в стопанствата, като избират подходящи минерални и органични продукти (торове, почвени подобрители, микробиални решения и други).

BeCrop® е липсващото парче от пъзела в селското стопанство, което свързва нуждите на почвата с необходимите решения и показва пътя към регенериране на почвите в земеделските площи.

 

 

Продукти и услуги

Декодиране на биологията на почвата за по-продуктивни култури. BeCrop®, технология на Biome Makers, предоставя целенасочени решения за реални селскостопански предизвикателства, включително откриване на ранен риск от заболяване, подобряване на здравето на почвата и добивите на културите, оценка на ефективността на вложените земеделски продукти и измерване на устойчивостта на земеделските практики.

Be Crop test

Стандартът за анализ на биологията на почвата
Фермери и агрономи

Анализирайте кръговрата на хранителните вещества в почвата, здравето и биоразнообразието за всяка култура, на всяко поле, навсякъде. BeCrop® Test предоставя функционален анализ на почвата и превежда сложни данни в удобни за потребителя доклади.

BeCrop Trials

Измерете ефектите от продукти и земеделските практики. Производители и търговци на дребно

Демонстрирайте с количествено измерими данни ефикасността на продуктите и препоръките. BeCrop® Trials измерва производителността на селскостопанските ресурси и предоставя практическо познание и разбиране.

BeCrop Rate

Обективни показатели за проследяване на здравето и устойчивостта на почвата
Хранителни компании и потребители

Осигурява научна методология за измерване на въздействието на човешката намеса върху здравето на почвата и производството на храни. BeCrop® Rate дава възможност на цялата хранителна верига да проследява и насърчава регенеративните практики.