Какво са ПОКРИВНИТЕ КУЛТУРИ

Засяването на покривни култури или още наречени междинни култури е често използвана практика за запазване и подобряването на почвеното плодородие. Предолага се, че използването им е започнало още от времето преди Римската империя и е незаменима практика чак до средата на миналия век, когато започват да се използват минерални торове. Те са били източник на хранителни вещества за последващата основна култура и единствен начин за справяне със заплевеляването без обработка.

Днес, освен за Зелено торене, покривните култури се използват за предпазване на податливи на ерозия почви, както и за контрол на плевели и неприятели. Чрез покривните култури се подобрява почвената структура, инфилтрацията на вода и влагозадържането.

Видове покривни култури

Бобови

Благодарение на способността си да изграждат симбиоза с азотфиксиращи бактерии (Rhizobium sp.), бобовите култури са отличен избор при съставянето на микс от покривни култури. Правилното им съчетаване с растения от други семейства повишава техния потенциал за снабдяване на почвата с азот до четири пъти повече спрямо монокултурното им отглеждане.

Житни

Използването на житни растения като покривна култура подобрява почвената структура, силно намалява ерозионните процеси и запазва остатъчните минерали. Съчетаването им с растения от други семейства значително подобрява техния потенциал за натрупване на биомаса и увеличаване на органичната материя в почвата.

 

Кръстоцветни

Растенията от семейство Кръстоцветни са отличен балансьор на химическите процеси в почвата. Използват се за подобряване на цикъла на минералите, като увеличават тяхната достъпност в коренообитаемия почвен слой. Включването им в микс от покривни култури заедно с растения от други семейства благоприятства растежа им и подобрява тяхната устойчивост към болести и неприятели.

Други Широколистни

Тази категория обобщава широк набор от съпътстващи видове растения в избора на покривни култури, които повишават биоразнообразието в почвата и са отличен избор за подобряване на сеитбообръщението. Техните ползи се изразяват предимно в подобряване на цикъла на минералите и контрол на болести и неприятели.

Бобови

Фуражен грах

Силажен грах

Фий

Зимна леща

Алекс. Детелина

Лупина

Житни

Ръж

Тритикале

Кръстоцветни

Бял синап

Мелиоративна ряпа

Други Широколистни

Шафранка

Кориандър

Фацелия

Покривни Миксове

Решението какъв микс от покривни култури да засеете зависи от вашите цели, почвените особености и  периода от годината. Засяването на микс увеличава биоразнообразието в почвата и позволява постигането на повече цели едновременно. Така се комбинират предимствата на различните растения, така че техните характеристики и качества  не само да отговарят на вашите нужди, а употребата им видимо да подобри производителността.