АГРОВАР се включи в хакатон за бъдещето на селата, организиран от WWF

Новини

 

Борис Коев, съосновател на АГРОВАР беше лектор в хакатон на тема „Бъдещето на селата“, организиран от WWF по младежката програма за иновации Panda Labs. Заедно с други лектори от сферата на бизнеса, науката и НПО, Борис сподели своя опит на практик като подробно разказа как изкуственият интелект може да помогне на регенеративното земеделие.

“Земеделието е секторът, който изгражда икономиката в малките населени места и за мен беше удоволствие да представя пред млада и просперираща аудитория неговото развитие и иновациите, с които в АГРОВАР подпомагаме земеделците в техния зелен преход”, сподели Борис.

Земеделското производство става все по предизвикателно, заради няколко основни глобани фактора, които водят до стрес при развитието на земеделските култури и до редуциране на добивите:

*почвената ерозия – 80% от почвите у нас са подложени на водна ерозия, а 20% – на ветрова ерозия.

*климатичните промени – през последните години те са много сериозни по отношение на почви, температури, валежи. Данни на НИМХ сочат, че през последните 10 години има трайна тенденция към затопляне.
*интензивно земеделие – при което потреблението на N и P торове нараства значително ( с между 82 и 100% за 10 години, по данни на Eurostat); цените им, както и тези на горивата също са с възходящ тренд, а в същото време производителността бележи спад.

На фона на тези показатели решението за рентабилно земеделско производство е свързано с въвеждане на РЕГЕНЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ в стопанствата, с цел  възстановяване на почвеното плодородие и здраве.

Пред участниците в хакатона Борис представи накратко принципите на регенеративното земеделие и за практиките, чрез които се постига:
Минимално нарушаване на структурата на почвата (чрез минимизиране на обработките на почвата); Растителни остатъци на повърхността на почвата; Живи растения (покривни култури); Създаване и поддържане на биоразнообразие (намаляване на хим.торове и ПРЗ, сеитбообръщение…).

Най-голям интерес от лекцията на Борис Коев предизвика частта, в която той обясни как изкуственият интелект, създаден от екипа на АГРОВАР, може да помогне в регенеративното земеделие.

Чрез технологично решение, базирано на изкуствен интелект и машинно учене, софтуерът на АГРОВАР събира данни за:

 

*Климат  – вкл. исторически и текущи метеорологични данни; сателитни данни;

*Почви – изследване на 26 показателя на почвата – физични, химични и биологични; вградена методика за оценка на почвеното плодородие и здраве;

*Растения – над 35 култури по над 30 показателя, като всички тези процеси стъпват на над 1000 научни изследвания от цял свят.

“След като събере всички данни, софтуерът ги обработва, сравнява и дава препоръки кои покривни култури са най-подходящи за засяване в дадено поле, за да решим определени проблеми с почвата там, спрямо микроклиматичните условия за максимален ефект от тази практика”, обясни Борис Коев.