АГРОВАР стартира въглеродната си програма

Uncategorized @bg

 

АГРОВАР стартира въглеродната си програма през тази година, като в момента събираме първоначално необходимата информация от пилотните земеделски стопанства, които заявиха интерес да се включат. Това обяви на уебинар, организиран от Агри.БГ, Константин Харалампиев, съосновател на АГРОВАР.

Как работи Въглеродната програма?

 

  1. Събираме информация за няколко години назад относно всяко стопанство и полетата, които ще бъдат включени в програмата – какви култури са отглеждани на полето, как е обработвана почвата и т.н. Целта е да установим базовата линия на работа в стопанството.
  2. Правим директни почвени анализи, за да видим реално колко въглерод има в почвата.
  3. Всяка следващата година събираме същата информация за година назад и сертифицираме реалната стойност на въглерода, който е секвестиран + постигнатото намаляване на емисиите в сравнение с базовите стойности.
  4. След това информацията се валидира от трета страна и се сертифицира в регистъра, където всеки сертификат си има номер. Нашата Въглеродна програма работи по методология на Verra – най-големият екологичен регистър в света с първите утвърдени методологии за изчисление на въглеродния отпечатък в земеделието (но също и за дейности като залесяване на гори). Техните методологии за измерване са най-стриктни.
  5. Ние се свързваме с клиенти – международни мултинационални компании, големи фабрики и фирми главно от Западна Европа и Америка, които предварително са заявили, че в определен срок ще бъдат въглеродно неутрални. За да постигнат това обаче, те се нуждаят от компенсиране, което постигат чрез въглеродните кредити, които купуват. Компаниите работят с много други фирми и проекти – свързани със земеделие, залесяване на гори, енергетика, втечняване на въглерод и вкарването му в земята…
  6. След като някоя от тези мултинационални компании купи кредити от нас, ние изплащаме стойността на въглеродния сертификат на земеделците.

 

Каква е стойността на въглеродните сертификати?

Стойността на въглеродните сертификати варира. По наша информация от клиенти и от регулатори е, че стойността ще се покачва постепенно през следващите години заради нарастващото търсене.

В момента стойността на 1 въглероден сертификат е между 30 и 35 евро. Много важно е да се отбележи, че когато хората се интересуват от тези цени, няма как да намерят тяхната стойност в интернет. Стойностите, които се виждат реално в интернет, са за търгуваните въглеродни квоти, които са свързани със задължителните пазари – главно енергетика, производство и авиация в Европа. Тези цени не са релевантни за свободния пазар на въглеродни кредити. При свободния пазар търгуването изцяло се базира на търсене и предлагане, а не на регулация от ЕС или друга институция, подчерта Константин Харалампиев.

Кои фермери могат да печелят от въглеродни кредити?

Фокусът на AgroVar по отношение на въглеродните кредити в момента е насочен към зърнопроизводството, като по-мащабна част от земеделието у нас и в световен мащаб. На следващ етап ще обърнем поглед и към модели за залесяване на гори, зеленчукопроизводство, отглеждане на овощни насаждения. Проучваме варианти това занапред да стане икономически обосновано и в тези сектори.

За въглеродното земеделие и въглеродните сертификати

 

Въглеродното земеделие (наречено още регенеративно или консервационно) включва съвкупността от земеделски практики, свързани с почвеното здраве. Когато една почва е здрава и всичко в нея работи както трябва, микоризите са налице, самите растения са по-здрави и издръжливи на климатичните промени, на резки засушавания и преовлажняване. По този начин те са способни са секвестират повече въглерод, а самото му натрупване става по-бързо и по-устойчиво.

 

Въглеродното земеделие се занимава с изчисляването на този ефект на секвестиране, като единицата е CO2 еквивалент.

Въглеродните кредити (въглеродни сертификати) представляват точно това изчисление – какви са спестените емисии от гледна точка на намаляване използването на минерални торове и горива в едно стопанство, и секвестирането на този въглерод в почвата. Изчисленията от тези показатели водят реално до цифрата, която може да бъде сертифицирана и продадена като въглероден сертификат. 1 въглероден сертификат се равнява на 1 т.

За подробности и допълнителна информация, не се колебайте и ни пишете: kh@agrovar.bg