Метакултури: Александрийска детелина – отличен азотфиксатор

Покривни култури, Полезна информация

Метакултури: Александрийска детелина – отличен азотфиксатор

Александрийска детелина (Trifolium Alexandrinum) е едногодишно измръзващо растение от семейство Бобови с много добри качества за покривна култура.  

Характеризира се с бързо поникване и растеж, което осигурява и бързо покритие на почвата. Произвежда високи количества биомаса и спомага за контрол на почвената ерозия. Поради ниската си толерантност към измръзване (замръзва при температури под -6 в няколко последователни дни), се елиминира нуждата от механично или хербицидно терминиране. Органичният мулч, който се получава върху почвата спомага за запазване на влагата. 

Листната маса се разгражда бързо, като отделя азот (N) и други хранителни вещества.  

Александрийската детелина фиксира голямо количество N в рамките на един сезон, като го превръща в усвоима форма за основната култура. 

В комбинация с житни култури като овес, потиска много добре развитието на плевели. 

Александрийската детелина е подходяща за добив на фураж за нуждите на животновъдството заради високото съдържание на протеин.  

Ползи като покривна култура
N-фиксация
★★★
Увеличава органичното вещество
★★
Подобряване на структурата на почвата
★★★
Климатични свойства
Минимална температура на поникване
6oC
Сухоустойчивост
★★★
Студоустойчивост
★★