Метакултури: Пролетен грах – отличник в сидерацията и азотфиксацията

Покривни култури, Полезна информация

Метакултури: Пролетен грах – отличник в сидерацията и азотфиксацията

Пролетният фуражен грах е много подходящ за покривна култура. Той е бързорастящ презимуващ представител на семейство Бобови, което го прави много добър източник на азот (N) чрез взаимодействие с азотфиксиращите бактерии (Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium). Средното равнище на фиксиран азот, като дял от необходимия, при граха е 60-70% (Muller et al., 1993; Thiébeau et al., 2003) 

Пролетният грах добавя значителна биомаса, която се разгражда бързо в почвата. Той е много подходящ за сидерация (зелено торене) и подобряване на почвеното плодородие. Освен, че обогатява почвата с растителна биомаса, грахът значително намалява заплевеляването в следващата култура. (Атанас Кирилов, Роля на бобовите фуражни култури за устойчиво земеделие, 2016). 

В случай, че остане на полето до фазата си на цъфтеж, цветовете на граха се превръщат в предпочитана паша за пчелите и други полинатори.  

Грахът е подходяща култура за зелен фураж и силаж.  

Ползи като покривна култура
N-фиксация
★★★★
Увеличава органиката
Подобряване на структурата на почвата
★★★
Климатични свойства
Минимална температура на поникване
6oC
Сухоустойчивост
★★
Студоустойчивост
★★★