Метакултури: Ръж – Надеждна защита срещу плевелите

Покривни култури, Полезна информация

Метакултури: Ръж – Надеждна защита срещу плевелите

Ръж (Secale cereale L.) е едногодишна култура от семейство Житни, която се използва основно за зърно, но също така е ценен фураж (пасищно, за сено и силаж), както и много добра покривна култура през зимата. 

Една от силните страни на ръжта като покривна култура е потискането на плевелите. Заедно с нейния алелопатичен ефект, енергичният растеж на ръжта изпреварва плевелите, докато културата расте и води до изобилие от растителни остатъци като физическа бариера срещу растежа на плевелите. 

Засяването на ръж като покривна култура има редица положителни ефекти върху почвата. Кореновата система на ръжта спомага за изграждане на почвената структура. Чрез влакната на корените си, ръжта използва пълноценно различните слоеве на почвата и по този начин подобрява пропускливостта ѝ, съдържанието на влага и биоразнообразието на почвата (земни червеи). Културата спомага за запазване на остатъчните минерали в почвата. Използвана като зелено торене, ръжта осигурява големи количества органична материя в почвата. 

През зимата ръжта е “капан” за улавяне на вода, тъй като задържа снега в своите стъбла (UC SAREP, 2006). Предотвратява почвената ерозия през есента и зимата.   

 

Положителни характеристики на ръжта добрата са устойчивостта ѝ на суша и високи температури, бързото ѝ поникване. 

Ползи като покривна култура
Задушава плевелите
★★★★★
Увеличава органиката
★★★★★
Подобряване на структурата на почвата
★★★★★
Климатични свойства
Минимална температура на поникване
1oC
Сухоустойчивост
★★★★★
Студоустойчивост
★★★★★