Метакултури: Шафранка – помощник срещу преуплътняване на почвата

Покривни култури, Полезна информация

Метакултури: Шафранка – помощник срещу преуплътняване на почвата

Шафранка (Carthamus tinctorius L.) е едногодишно широколистно растение. Основната ѝ полза като покривна култура е свързана с отлично развитата ѝ коренова система и дълбоко вкореняване. Благодарение на това, растението “хваща” хранителни вещества от по-дълбоките почвени слоеве и ги “пренася” към повърхността на почвата. По този начин играе важна роля в цикъла на минералите.  

Корените на шафранката имат благоприятно действие срещу преуплътняване на почвата, което улеснява проникването на вода и аерацията ѝ. 
 

Друга важна характеристика на покривната култура шафранка е способността ѝ да образува арбускуларни микоризни връзки (микориза) – взаимодействие между корена на културното растение и хифите на някои видове гъби, при което се повишава значително способността за усвояване на хранителни вещества и вода от почвата.  

Освен това, отлично развитите корени на шафранката я правят устойчива на суша култура. Има добра толерантност към солени почви и има положителен ефект върху контрола на почвената ерозия.  

Шафранката може да намали натиска от вредители, като същевременно привлича полезни насекоми. Има добър потенциал за паша и фураж. 

Ползи като покривна култура
Подобрява цикъла на минералите
★★★★
Задушава плевелите
Подобряване на структурата
Климатични свойства
Минимална температура на поникване
5oC
Устойчивост на високи температури
★★★★★
Устойчивост на слани
★★